Co oferujemy?

Smart Foundry realizuje wdrożenia systemów sztucznej inteligencji w trzech zasadniczych obszarach:

 • Smart Maintanance
 • Smart Production
 • Smart Quality

Smart Maintance umożliwia unikanie nieplanowanych przestojów maszyny spowodowanych awariami, zużyciem części poprzez opracowanie modelu sztucznej inteligencji za pomocą którego można prognozować występowanie awarii, kiedy należy przeprowadzić prace serwisowe, wymianę części. Większość maszyn jest zautomatyzowana i kontrolowana przez sterownik PLC – Programmable Logic Controller, który może rejestrować parametry maszyny. Za pomocą różnych algorytmów sztucznej inteligencji można zbudować model, który z wyprzedzeniem przewidzi zużycie się części lub nieplanowany postój, czyli awarię.

Smart Production umożliwia zwiększenie wydajności produkcji poprzez poprawę jakości oraz skrócenie czasu cyklu produkcyjnego w szczególności dla maszyn ciśnieniowych w procesach HPDC – High Pressure Die Casting oraz LPDC – Low Pressure Die Casting. Aby opracować model zwiększenia wydajności produkcji poprzez skrócenie czasu cyklu produkcyjnego musimy zbudować zestaw danych produkcyjnych połączonych z parametrami jakości np. testy szczelności. Zestaw ten zawiera również czasy poszczególnych etapów i w połączeniu z jakością odlewu można opracować model, który przy wysokiej jakości pozwoli skrócić czas cyklu pracy maszyny.

Smart Quality umożliwia optymalizację jakości odlewów poprzez opracowanie systemu sztucznej inteligencji bazującego na algorytmach uczenia maszynowego lub uczenia głębokiego (sieci neuronowe). W celu opracowania takiego modelu należy monitorować proces produkcyjny oraz monitorować parametry jakościowe odlewu np. poprzez testy szczelności. Konieczne jest włączenie w linię produkcyjną systemu znakowania odlewów w celu połączenia jakości z parametrami procesu. Opracowany model należy cyklicznie dotrenowywać w miarę dostarczania nowych danych produkcyjnych. Tak opracowany model opakowany będzie w dedykowanym systemie webowym spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa udostępnionym w chmurze lub wdrożonym u klienta.

Dzięki wdrożeniu systemów Smart Maintanance/Production/Quality można aktywnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji optymalizować wskaźniki KPI – Key Performance Indicator. Jednym z głównych wskaźników w procesie produkcyjnym jest OEE – Overall Equipment Effectiveness, który jest równy iloczynowi dostępności, wydajności i jakości.

OEE = Availability * Performance * Quality

Te trzy obszary optymalizowane są przez przedstawione wyżej systemy:

 • Availability - > Smart Maintanance
 • Performance - > Smart Production
 • Quality - > Smart Quality

Dzięki wdrożeniu tych systemów do procesu produkcyjnego możemy aktywnie optymalizować wskaźniki w tym OEE, a nie tylko je monitorować.

Optymalizacja procesów produkcyjnych dla żeliwa, staliwa, metali nieżelaznych

Wymagania:

 1. Dostęp do parametrów produkcyjnych procesu (system typu ERP)
 2. Dostęp do parametrów jakościowych odlewu powiązanych z procesem produkcyjnym (znakowanie odlewów)

Dysponując zestawem parametrów produkcyjnych połączonych z jakością wyrobów można zoptymalizować proces produkcyjny poprzez zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego i/lub uczenia głębokiego. Optymalizacja procesu zmniejszy ilość braków, poprawi jakość odlewów oraz zwiększy wydajność produkcji. Optymalizacja procesów produkcyjnych zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz pozwala wypracować większe zyski.

Szczegóły
Optymalizacja procesów HPDC, LPDC

Wymagania:

 1. Dostęp do parametrów procesu poprzez sterownik PLC maszyny ciśnieniowej
 2. Dostęp do parametrów jakościowych odlewu powiązanych z procesem produkcyjnym (znakowanie odlewów)

W momencie, gdy można połączyć parametry procesu produkcyjnego z jakością odlewu, można zastosować optymalizację procesu poprzez wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i/lub uczenia głębokiego. Optymalizacja jakości wyrobów w procesach ciśnieniowych przynosi bardzo duże oszczędności w postaci wyższej jakości wyrobów, mniejszej ilości wadliwych odlewów, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność energii, czasu, co ma wpływ na wydajność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Szczegóły
Predykcyjne utrzymanie ruchu

Wymagania:

 1. Dostęp do parametrów maszyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu maszyny przynosi korzyści zapobiegając nieplanowanemu zatrzymaniu maszyny. Na podstawie zebranych danych historycznych model prognozuje kiedy może wystąpić awaria maszyny, dzięki temu odpowiednio wcześniej można przeprowadzić prace serwisowe, wymianę części, itp.

Opracowujemy strategie wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach w różnych obszarach

W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa i szukamy możliwych obszarów, gdzie można wdrożyć sztuczną inteligencję do wspomagania decyzji. Kolejnym krokiem jest opracowanie raportu i przedstawienie oferty partnerowi. Następnie uzgadniamy z partnerem warunki współpracy oraz obszary, w których wdrożymy systemy sztucznej inteligencji

Skrócenie czasu cyklu w procesach HPDC, LPDC przy zachowaniu wysokiej jakości

Skrócenie czasu cyklu przy zachowniu wysokiej jakości odlewów w procesach HPDC i LPDC umożliwia zwiększenie wydajności produkcji, poprzez wykonywanie odlewów w krótszym czasie przez co można wykonać ich więcej.

Optymalizacja produkcji rdzeni odlewniczych

Wymagania:

 1. Dostęp do parametrów procesu poprzez sterownik PLC maszyny ciśnieniowej
 2. Dostęp do parametrów jakościowych odlewu powiązanych z procesem produkcyjnym (znakowanie odlewów)

Produkcja rdzeni odlewniczych jest procesem, który można zoptymalizować wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji. System sztucznej inteligencji zmniejsza ilość wadliwych rdzeni, poprawia jakość wyrobów oraz wydajność procesu produkcyjnego.

Tworzenie nowych materiałów o specyficznych właściwościach

Bazując na wynikach klienta (skład chemiczny stopu, parametry procesu modyfikacji, parametry obróbki cieplnej, właściwości mechaniczne, elektryczne, itp.) tworzymy dedykowane rozwiązanie do tworzenia nowych materiałów o bardzo specyficznych właściwościach oczekiwanych przez klienta.

Inne obszary gdzie można wdrożyć sztuczną inteligencję

Wymienione powyżej obszary wdrażania systemów sztucznej inteligencji nie są wyczerpujące. Opracowujemy dedykowane rozwiązania na życzenie klienta.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

  + 48 600 431 037