Optymalizacja procesów HPDC, LPDC

Wdrożenie systemu sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów HPDC (High Pressure Die Casting) i LPDC (Low Pressure Die Casting) może przynieść liczne korzyści dla producentów odlewów. Oto kilka głównych zalet:

  1. Poprawa jakości odlewów: System sztucznej inteligencji może identyfikować czynniki wpływające na jakość odlewów i wykrywać potencjalne wady jeszcze przed zakończeniem procesu. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie na potencjalne problemy i minimalizacja wadliwych produktów.
  2. Zmniejszenie ilości braków: Dzięki ciągłemu monitorowaniu parametrów procesowych oraz ich analizie przez system sztucznej inteligencji można zmniejszyć liczbę wadliwych odlewów poprzez wczesne wykrywanie nieprawidłowości i szybką interwencję.
  3. Poprawa wydajności produkcji: Eliminowanie wadliwych odlewów przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji poprzez zmniejszenie czasu i materiałów zużywanych na produkcję odlewów niespełniających wymagań jakościowych.
  4. Dostęp do parametrów procesu dla każdego odlewu: System sztucznej inteligencji umożliwia gromadzenie i analizowanie danych dotyczących każdego wyprodukowanego odlewu. Dzięki temu możliwe będzie śledzenie historii produkcji, identyfikacja trendów oraz szybkie reagowanie na ewentualne zmiany w procesie.
  5. Zwiększenie konkurencyjności: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji może zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości produktów, redukcję kosztów i zwiększenie efektywności produkcji.

Podsumowując, wdrożenie systemu sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów HPDC i LPDC może przynieść znaczące korzyści operacyjne oraz strategiczne dla przedsiębiorstwa, przyczyniając się do poprawy jakości, wydajności i konkurencyjności na rynku.

Proces HPDC - High Pressure Die Casting jest procesem odlewania pod wysokim ciśnieniem w specjalnie zaprojektowanej do tego maszynie ciśnieniowej. Sterownik PLC - Programmable Logic Controller zarządzający całym procesem odlewania zbiera parametry procesu produkcyjnego.

Koniecznym jest monitorowanie parametrów jakościowych odlewu poprzez wykonywanie np. testów szczelności.

Aby połączyć parametry procesu odlewania wraz z parametrami jakościowymi należy zastosować znakowanie odlewów. Po połączeniu parametrów procesu produkcyjnego z parametrami jakościowymi, taki zbiór możemy poddać procesowi uczenia maszynowego i/lub uczenia głębokiego (sieci neuronowe).

Po opracowaniu modelu sztucznej inteligencji bazującego na najnowszych rozwiązaniach ML - Machine Learning i DL - Deep Learning można prognozować jakość odlewu w czasie rzeczywistym i opracować zestaw optymalnych parametrów produkcyjnych, by otrzymać odlew wysokiej jakości.

Proces LPDC - Low Pressure Die Casting jest procesem podobnym, ale występują mniejsze siły zwarcia maszyny (mniejsze ciśnienie).

Zalety wdrożenia systemu sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów HPDC, LPDC:

Powrót